Quy định và hình thức thanh toán

  • Khách hàng ở Tp.HCM: Thanh toán hàng ngay khi nhận được hàng.
    • Miễn phí giao hàng đối với đơn hàng trên 500.000 VNĐ. Đơn hàng dưới 500.000 VNĐ mức phí là : 10.000 VNĐ
  • Khách hàng ở các tỉnh thành khác: Giao hàng và thanh toán cho Bưu điện, phí giao hàng tính theo cước của Bưu điện.